2020 sajtkészítés
2020 sajtkészítés 2
Telefonszám
Nyitvatartás

Porpáczy- Ujhelyi Középiskola, Csermajor

A tudás, a tanulás, az iskolázottság felértékelésének folyamata megállíthatatlan. Az iskolák versenyben állnak egymással. Folyik a harc a fennmaradásért, a tanulókért. Mindegyik intézmény igyekszik a másiknál értékesebb, jövőorientáltabb programmal, képzési profillal vonzóbbá tenni magát, a szülők, a diákok, a fenntartók előtt.
Mindenkinek vannak álmai, céljai.

A kérdés csupán annyi, hogy melyik utat választjuk: a félelem, vagy a hit útját.

Félünk e attól, hogy nem lehetünk valakik, hogy nem tudunk megcsinálni valamit, félünk e a holnaptól, attól amit a holnap hozhat, félünk e attól, hogy kudarcot vallunk.
Vagy úgy ahogyan azt mi is tesszük , hiszünk önmagunkban, képességeinkben, másokban, hiszünk a mában a jövőben.
Hiszem, hogy Intézményünknek nem a mások által jól csinált dolgokat kell még jobban teljesíteni, hanem újat, egyedit kell produkálnia.
Azt gondolom, az embernek nem szabad hozzányúlnia élete gyökereihez.
Hiteltelenné, labilissá válhat!
Az ember lelke az emlékezete. Emlékeznünk, szeretnünk, értenünk kell múltunkat, értékeinket, tapasztalatainkat. Általuk válhattunk azzá, akik ma vagyunk! De jövőt építeni tiszta tekintettel, előre nézve szabad és lehet csak.
Nekünk, nap mint nap, iskolát, közösséget kell teremtenünk!
Egy–egy példamutató egyéniség, akár egy egész szakma, nemzet jövőjét és megújulását határozhatja meg, és indíthatja el.
Ezt az utat jelölték ki nekünk korábbi iskoláink névadói, Porpáczy Aladár és Ujhelyi Imre, ez a jelen, a jövő vezetőinek feladata!
Az alapzat megvan, kemény kőszikla az…
Rajtunk múlik, igazán mi rajtunk, hogy mit emelünk reája.
Várat, vagy mulatót. Boltíves falakat-e, melyeknek védelmező biztonságában család és nemzet talál menedéket súlyos időkben, földrengések napján.
Vagy cifra mulatót, hol léha cédaság tanyázik, s csak addig áll, míg megremeg.
Kívánom, hogy tudjunk és merjünk élni a lehetőségekkel, tudjunk és merjünk régiónk, hazánk egyedi oktatási és kulturális értékeket közvetítő intézményeként valami értékeset mutatni ….

Wellner Andrea igazgató

 www.csermajor.atw.hu/